VoiceOver môžete použiť na preskúmanie mapy, prechádzanie zaujímavých lokalít, sledovanie ciest zväčšovanie alebo získanie informácií o lokalite.

  • Preskúmanie mapy: Ťahajte prst po obrazovke, prípadne sa presúvajte medzi položkami potiahnutím to strán.

  • Zväčšovanie a zmenšovanie: Vyberte mapu, nastavte rotor na Zväčšovanie a potom potiahnite jeden prst nadol alebo nahor.

  • Posúvanie mapy: Potiahnite tri prsty.

  • Prechádzanie zobrazených bodov záujmu: Nastavte rotor na Body záujmu a potom potiahnite jeden prst nahor alebo nadol.

  • Sledovanie cesty: Podržte prs na ceste, počkajte, kým nezaznie „pozastaviť kvôli sledovaniu“ a potom ťahajte prst po ceste za asistencie tónu. Ak sa váš prst vzdiali od cesty, zosilnie výška tónu.

  • Výber značky: Dotknite sa značky, prípadne potiahnutím do strán vyberte značku.

  • Získanie informácií o lokalite: Ak je vybraná značka, klepnutím dvakrát zobrazíte informácie. Potiahnutím doprava alebo doľava označte tlačidlo Viac informácií a klepnutím dvakrát zobrazte obrazovku s informáciami.

  • Čítanie názvov lokalít počas pohybu na mape: Zapnite sledovanie polohy s udávaním kurzu, aby ste počuli názvy ulíc a body záujmu, keď k nim prichádzate.