• Vyhľadávanie na webe: Vyberte vyhľadávacie pole, zadajte hľadaný termín a potom potiahnutím prsta do strán prechádzajte zoznam navrhovaných termínov. Potom klepnutím dvakrát na obrazovku vyhľadajte na webe požadovaný termín.

  • Prechod na ďalší prvok stránky istého typu: Nastavte rotor na typ prvku a potom potiahnite prst smerom nahor alebo nadol.

  • Nastavenie možností rotora pre prehliadanie internetu: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Rotor. Klepnutím označte alebo odznačte možnosti, prípadne potiahnite tlačidlo preusporiadať nahor alebo nadol pre zmenu poradia položiek.

  • Preskakovanie obrázkov počas navigácie: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Navigovať v obrázkoch. Môžete sa rozhodnúť, či chcete preskakovať všetky obrázky, alebo len tie bez popisov.

  • Odstránenie rušivých prvkov zo stránky pre jednoduchšie čítanie a navigáciu: V poli pre adresu v Safari vyberte položku Čítačka (nie je dostupná pre všetky stránky).

Ak s iPhonom spárujete bezdrôtovú Apple klávesnicu, môžete na pohyb medzi webovými stránkami použiť príkazy Rýchlej navigácie. Viac v časti Používanie funkcie VoiceOver s bezdrôtovou Apple klávesnicou.