Gestá VoiceOver môžete použiť na orezanie videí natočených pomocou kamery a nahratých hlasových nahrávok.

  • Skrátenie videa: Počas prehrávania videa v aplikácii Fotky klepnite dvakrát na obrazovku pre zobrazenie ovládacích prvkov videa a potom vyberte počiatočný alebo koncový bod nástroja na orezanie. Potiahnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a potiahnutím nadol doľava. VoiceOver vás bude informovať o čase, ktorý bude orezaný z nahrávky. Ak chcete dokončiť orezávanie, označte možnosť Orezať a klepnite dvakrát.

  • Orezanie nahrávky: Vyberte poznámku v aplikácii Diktafón, klepnite na Upraviť a následne klepnite na Spustiť orezávanie. Vyberte začiatok alebo koniec výberu, klepnite naň dvakrát a podržte a potom ho upravte potiahnutím. VoiceOver vás bude informovať o čase, ktorý bude orezaný z nahrávky. Ak chcete prehrať ukážku skrátenej nahrávky, klepnite na Prehrať. Keď ste s úpravou spokojní, klepnite na Orezať.