Funkcia VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke, takže môžete používať iPhone bez toho, aby ste ho videli.

VoiceOver popisuje každú položku, ktorú vyberiete. VoiceOver kurzor (obdĺžnik) označí danú položku a VoiceOver povie jej názov alebo ho popíše.

Ak chcete prečítať položky na obrazovke, dotknite sa obrazovky, prípadne potiahnite prsty na obrazovke. Ak vyberiete text, VoiceOver ho prečíta. Ak zapnete funkciu Hlasové nápovedy, VoiceOver môže vysloviť názov danej položky, a poskytnúť inštrukcie — napríklad „klepnite dvakrát pre otvorenie“. Ak chcete interagovať s položkami ako sú tlačidlá alebo odkazy, použite gestá popísané v časti Gestá funkcie VoiceOver.

Ak prejdete na inú obrazovku, VoiceOver prehrá zvuk a potom označí a popíše prvú položku na obrazovke (najčastejšie je to položka v ľavom hornom rohu). VoiceOver vás tiež informuje o zmene orientácie displeja a odomknutí resp. uzamknutí obrazovky.

Poznámka: VoiceOver rozpráva jazykom vybraným v nastaveniach Medzinárodné. Jazyk môže byť ovplyvnený nastavením formátu regiónu v Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné. Funkcia VoiceOver je dostupná pre mnohé jazyky, nie však pre všetky.