• Prijatie alebo ukončenie hovoru: Klepnite na obrazovku dvakrát dvomi prstami.

Ak nadviažete telefónny hovor a funkcia VoiceOver je zapnutá, na obrazovke sa namiesto možností hovoru zobrazí numerická klávesnica.

  • Zobrazenie možností hovoru: Označte tlačidlo Skryť kláv. v pravom dolnom rohu a klepnite dvakrát.

  • Opätovné zobrazenie numerickej klávesnice: Označte tlačidlo Klávesnica v blízkosti stredu obrazovky a klepnite dvakrát.