Na svojom iPhone môžete zapnúť dodatočný popis pri prepínačoch, takže bude jednoduchšie rozoznať, či je nastavenie vypnuté alebo zapnuté.

  • Pridanie popisov prepínačov nastavení: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť a zapnite Popisy zap./vyp.