Množstvo aplikácií vám umožňuje zväčšovať a zmenšovať vybrané položky na obrazovke. Napríklad v Safari môžete klepnutím dvakrát alebo použitím dvoch prstov zväčšovať časti webových stránok. Je tu aj funkcia prístupnosti Zväčšovanie, pomocou ktorej môžete zväčšiť celú obrazovku počas používania ľubovoľnej aplikácie. Zväčšovanie môžete používať súčasne s funkciou VoiceOver.

  • Zapnutie funkcie Zväčšovanie: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Zväčšovanie. Prípadne použite Skratku prístupnosti. Viac v časti Skratka prístupnosti.

  • Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite na obrazovku dvakrát troma prstami.

  • Zmena úrovne zväčšenia: Klepnite na obrazovku troma prstami a potiahnite ich nahor alebo nadol. Toto gesto sa podobá na klepnutie dvakrát, avšak po druhom klepnutí nezdvihnete prsty, ale potiahnete ich po obrazovke. Po začatí ťahania môžete pokračovať v ťahaní už len jedným prstom. iPhone sa po opätovnom zväčšení alebo zmenšení pomocou gesta dvojtého klepnutia pomocou troch prstov vráti späť na nastavenú úroveň zväčšenia.

  • Pohyb po obrazovke: Počas zväčšenia potiahnite obrazovku troma prstami. Po začatí ťahania môžete ďalej ťahať len pomocou jedného prsta. Prípadne podržte prst v blízkosti okraja obrazovky pre pohyb daným smerom. Čím bližšie sa váš prst nachádza pri okraji obrazovky, tým je pohyb rýchlejší. Po otvorení novej obrazovky sa zväčšenie presunie do hornej až strednej časti obrazovky.

Ak používate Zväčšovanie s bezdrôtovou Apple klávesnicou (viac v časti Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice), pohybuje sa zväčšená časť obrazovky spolu s kurzorom tak, že sa tento neustále nachádza v jej strede.