Klepnite na tlačidlo Zdieľať, ak chcete zdieľať informácie prostredníctvom služby AirDrop alebo aplikácií Správy, Mail, Twitter či Facebook, prípadne ak chcete pridať záložku, položku zoznamu Na prečítanie alebo skratku na domovskej ploche. Tlačidlo Zdieľať môžete použiť aj na kopírovanie alebo tlač stránky.
  • Zdieľanie stránok: Klepnite na tlačidlo zdieľať.

  • Zobrazenie odkazov zdieľaných v službe Twitter: Prihláste sa do služby Twitter na svojom iPhone, potom klepnite na tlačidlo záložky a v časti tlačidlo sociálne siete sa zobrazia odkazy zdieľané vašimi priateľmi v službe Twitter.