Po podržaní  prsta na odkaze sa zobrazí cieľová adresa spolu s tlačidlami na otvorenie stránky, otvorenie stránky na novej strane, pridanie stránky do zoznamu na prečítanie a kopírovanie adresy.
  • Zobrazenie odkazu: Ak si chcete pred navštívením odkazu zobraziť jeho URL, podržte prst na odkaze.

  • Otvorenie odkazu na novej strane: Podržte prst na odkaze a potom klepnite na Otvoriť na novej stránke. Ak chcete otvárať nové stránky na pozadí, prejdite do Nastavenia > Safari > Otvoriť odkazy.

  • Prechádzanie otvorených stránok: Klepnite na tlačidlo stránky. Ak chcete zatvoriť stránku, klepnite na tlačidlo zatvoriť alebo ju potiahnite smerom doľava.

    Ak si chcete prezerať zoznam stránok otvorený na vašich ostatných zariadeniach, klepnite na tlačidlo Stránky a prejdite na spodok strany.

  • Prezeranie stránok z ostatných zariadení: Ak zapnete Safari v Nastavenia > iCloud, budete si môcť prezerať stránku, ktorá je otvorená na niektorom z vašich zariadení. Klepnite na položku tlačidlo stránky a potom prejdite na zoznam v spodnej časti stránky.

  • Návrat na začiatok: Pre rýchly návrat na začiatok dlhej stránky klepnite na horný okraj obrazovky.

  • Väčšie zobrazenie: Otočte iPhone do orientácie na šírku.

  • Aktualizácia stránky: Ak chcete aktualizovať stránku, klepnite na položku tlačidlo znovu načítať pri adrese vo vyhľadávacom poli.