Safari slúži na prezeranie webových stránok na iPhone. Uložte si do zoznamu Na prečítanie webové stránky, ku ktorým sa chcete vrátiť neskôr. Pridajte na plochu ikony stránok pre rýchly prístup k webovým stránkam. Použite iCloud na prezeranie stránok, ktoré sú otvorené na vašich ostatných zariadeniach a aktualizujte na nich záložky a zoznam Na prečítanie.

Ak chcete vyhľadávať na webe alebo zadať konkrétnu URL, klepnite na pole pre adresu vo vrchnej časti stránky. Na opätovné otvorenie posledných stránok použite tlačidlá dozadu a dopredu umiestnené vľavo dole. Klepnite na tlačidlo Zdieľať, ak chcete zdieľať informácie prostredníctvom služby AirDrop alebo aplikácií Správy, Mail, Twitter či Facebook, prípadne ak chcete pridať záložku, položku zoznamu Na prečítanie alebo skratku na domovskej ploche. Tlačidlo Zdieľať môžete použiť aj na kopírovanie alebo tlač stránky. Klepnite na tlačidlo Záložky, ak si chcete zobraziť svoje záložky, históriu prezerania, zoznam Na prečítanie a tweetované odkazy. Ak si chcete prezerať otvorené webové stránky alebo otvoriť novú stránku, klepnite na tlačidlo Stránky.