Uložte si zaujímavé položky do zoznamu Na prečítanie a môžete sa k nim vrátiť neskôr. Stránky v zozname Na prečítanie si môžete prezerať aj keď nemáte pripojenie na internet.

Ak si chcete zobraziť zoznam uložených stránok, klepnite na tlačidlo Záložky a potom klepnite na tlačidlo Na prečítanie.
  • Pridanie aktuálnej stránky do zoznamu Na prečítanie: Klepnite na tlačidlo zdieľať a potom klepnite na Pridať do zoznamu Na prečítanie.

  • Pridanie odkazu stránky bez jej otvorenia: Podržte prst na odkaze a potom klepnite na Pridať do zoznamu Na prečítanie.

  • Zobrazenie zoznamu Na prečítanie: Klepnite na tlačidlo záložky a potom klepnite na tlačidlo zoznam na prečítanie.

  • Vymazanie položky zo zoznamu Na prečítanie: Potiahnite doľava prst na položke v zozname Na prečítanie.

  • Nechcete, aby sa na sťahovanie položiek v zozname Na prečítanie používali mobilné dáta? Vypnite Nastavenia > Safari > Použiť mobilné dáta.