Či už sa prihlasujete na webovej stránke, prihlasujete sa na používanie služieb alebo vykonávate nákup, webové formuláre môžete vypĺňať s použitím dotykovej klávesnice alebo ich za vás môže vyplniť funkcia AutoFill.

  • Ste už unavení z večného prihlasovania? Po výzve, či chcete pre danú stránku uložiť heslo, klepnite na Áno. Pri vašej ďalšej návšteve tejto stránky sa za vás vyplní vaše užívateľské meno a heslo.

  • Vyplnenie formulára: Ak chcete zobraziť dotykovú klávesnicu, klepnite na ľubovoľné pole. Ak chcete prechádzať medzi jednotlivými poľami, klepnite na tlačidlo dozadu alebo tlačidlo dopredu.

  • Automatické vyplnenie: Prejdite do Nastavenia > Safari > Heslá a AutoFill a zapnite Použiť moje info. Následne pri vypĺňaní formulára klepnite na AutoFill nad dotykovou obrazovkou. AutoFill nepodporujú všetky webové stránky.

  • Zadanie informácií o kreditnej karte: Prejdite na Nastavenia > Safari > Heslá a Autofill a uložte informácie o svojej kreditnej karte (alebo prijmite ponuku Safari, aby ich pri nákupe uložila za vás) a následne vždy, keď budete v poli na zadanie kreditnej karty, vyhľadajte tlačidlo AutoFill kreditnej karty nad dotykovou klávesnicou. Bezpečnostný kód karty sa neukladá a budete ho musieť zadať sami. Ak nepoužívajte heslo pre iPhone, odporúčame vám, aby ste ho začali používať; viac v časti Používanie hesla na ochranu dát.

  • Odoslanie formulára: Klepnite na Otvoriť, Hľadať alebo na odkaz na webovej stránke.