Čítačka v Safari vám umožňuje sústrediť sa na primárny obsah stránky.

Ak chcete odstrániť zo stránky rušivý obsah, klepnite na tlačidlo Čítačka na ľavom konci poľa pre adresu. Tlačidlo Čítačka nie je dostupné na všetkých stránkach.
  • Sústreďte sa na obsah. Klepnite na ikona čítačky na ľavom konci poľa pre adresu. Ak nevidíte ikonu, pre stránku, ktorú prehliadate, Čítačka nie je dostupná.

  • Zdieľajte len to dôležité: Ak chcete zdieľať len text článku a odkaz naň, klepnite počas prezerania stránky v Čítačke na tlačidlo akcia.

  • Návrat na celú stránku: Opäť klepnite na ikonu čitateľa v poli pre adresu.