Vyslovujte žiadosti
Skutočné možnosti Siri spočívajú vo vašich možnostiach pýtania sa. Privolanie Siri: Stlačte a podržte tlačidlo Domov,…

Povedzte Siri o sebe
Ak poskytnete Siri viac informácií o sebe, môžete získať personalizované služby, ako napríklad „remind me…

Vykonávajte opravy
Chcete zrušiť posledný príkaz? Povedzte „cancel“ (zrušiť), klepnite na ikonu Siri alebo stlačte tlačidlo Domov.…

Nastavenia Siri
Ak chcete nastaviť možnosti Siri, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Siri. Medzi možnosti patria: Vypnutie…