Ak chcete nastaviť možnosti Siri, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Siri. Medzi možnosti patria:

  • Vypnutie alebo zapnutie Siri

  • Jazyk

  • Pohlavie hlasu (nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach).

  • Hlasová odozva

  • Vizitka Moje info

  • Priložiť telefón k uchu

  • Zablokovanie prístupu k Siri, keď je iPhone uzamknutý: Prejdite na Nastavenia > Touch ID a heslo (iPhone 5s) alebo Nastavenia > Heslo (iné modely). Siri môžete tiež zakázať zapnutím obmedzení. Viac v časti Obmedzenia.