Ak poskytnete Siri viac informácií o sebe, môžete získať personalizované služby, ako napríklad „remind me when I get home to call my wife“ (pripomeň mi doma, že mám zavolať manželke).

  • Povedzte Siri kto ste: V aplikácii Kontakty vyplňte svoju vizitku a potom prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Siri >Moje info a klepnite na svoje meno.

Nezabudnite vyplniť svoju adresu domov, do práce a svoje vzťahy.

Poznámka: Informácie o polohe nie sú sledované ani ukladané mimo iPhonu. Ak nechcete používať lokalizačné služby, prejdite do Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby a vypnite túto funkciu. Aj naďalej môžete používať Siri, no nebude možné splniť vaše žiadosti, ktoré vyžadujú informácie o vašej polohe.