SMS, MMS a správy iMessages
Aplikácia Správy vám umožňuje prostredníctvom vášho mobilného pripojenia odosielať a prijímať správy z iných zariadení podporujúcich SMS…

Odosielajte a prijímajte správy
Začatie textovej konverzácie: Klepnite na , potom zadajte telefónne číslo alebo emailovú adresu, prípadne klepnite…

Spravujte konverzácie
Konverzácie sú ukladané do zoznamu Správy. Neprečítané správy sú označené modrou bodkou . Klepnutím zobrazíte…

Zdieľajte fotky, videá a ďalšie položky
Pomocou iMessage alebo MMS správ môžete odosielať a prijímať fotky a videá, ako aj odosielať údaje o polohe,…

Nastavenia aplikácie Správy
Prejdite do Nastavenia > Správy a upravte nastavenia aplikácie Správy vrátane nasledovných: Zapnutie alebo vypnutie služby…