Prejdite do Nastavenia > Správy a upravte nastavenia aplikácie Správy vrátane nasledovných:

  • Zapnutie alebo vypnutie služby iMessage

  • Informovanie ostatných užívateľov o prečítaní správy

  • Špecifikovanie Apple ID alebo emailovej adresy, ktoré budú použité pre Správy

  • Možnosti správ SMS a MMS

  • Zapnutie alebo vypnutie skupinových správ

  • Zobrazenie poľa Predmet

  • Zobrazenie počtu znakov

  • Blokovanie neželaných správ

  • Spravovanie hlásení pre správy: Viac v časti Nerušiť.

  • Nastavenie zvukového upozornenia prichádzajúcich textových správ: Viac v časti Zvuky a stíšenie.