Konverzácia v aplikácii Správy. Vo vrchnej časti sa nachádza lišta s menom osoby, s ktorou si píšete, spolu s tlačidlami Správy a Kontakty. Pod lištou s menom sa nachádzajú textové správy odoslané a prijaté v danej konverzácii a fotografie obsiahnuté v konverzácii. V spodnej časti obrazovky sa nachádza tlačidlo pre priloženie média, pole na zadávanie textu a tlačidlo Odoslať.
 • Začatie textovej konverzácie: Klepnite na tlačidlo vytvoriť, potom zadajte telefónne číslo alebo emailovú adresu, prípadne klepnite na tlačidlo pridať a vyberte kontakt.

  Ak správu nie je možné odoslať, zobrazí sa odznak s upozornením . Klepnutím na upozornenie v konverzácii môžete skúsiť znovu odoslať správu. Klepnutím dvakrát odošlete správu ako SMS textovú správu.

 • Pokračovanie v konverzácii: Klepnite na konverzáciu v zozname Správy.

 • Používanie obrázkových znakov: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Klávesnice > Pridať novú klávesnicu a potom klepnite na Emoji, čím sprístupníte danú klávesnicu. Počas písania správy klepnite na tlačidlo prepnúť klávesnicu, čím zmeníte klávesnicu na Emoji. Viac v časti Špeciálne spôsoby zadávania.

 • Zobrazenie času odoslania alebo prijatia správy: Potiahnite bublinu doľava.

 • Vykonanie hlasového hovoru alebo FaceTime hovoru osobe, ktorej práve píšete správu: Klepnite na Kontakt v hornej časti obrazovky a potom klepnite na tlačidlo zavolať alebo tlačidlo facetime.

 • Zobrazenie kontaktných údajov osoby: Klepnite na Kontakt v hornej časti obrazovky a následne klepnite na tlačidlo Informácie. Klepnutím na jednotlivé položky vykonáte akcie. Môžete napríklad uskutočniť FaceTime hovor.

 • Zobrazenie predošlých správ v konverzácii: Ak chcete rolovať na začiatok, klepnite na stavový riadok. V prípade potreby klepnite na Načítať staršie správy.

 • Posielanie správ skupinám (iMessage a MMS): Klepnite na tlačidlo vytvoriť správu a zadajte viacero príjemcov. Ak používate MMS, musí byť v Nastavenia > Správy zapnuté odosielanie skupinových správ. Odpovede sú doručované len vám, nie sú kopírované ostatným ľuďom v skupine.

 • Blokovanie neželaných správ: Na vizitke kontaktu klepnite na Blokovať tohto volajúceho. Vizitku kontaktu si môžete zobraziť aj počas prezerania správ. Klepnite na Kontakt a potom klepnite na tlačidlo Informácie. Volajúcich môžete blokovať aj v Nastavenia >Telefón > Blokované. Od blokovaných osôb nebudete prijímať hovory, FaceTime hovory ani textové správy. Ďalšie informácie o blokovaní hovorov nájdete na stránke support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=sk_SK.