Aplikácia Správy vám umožňuje prostredníctvom vášho mobilného pripojenia odosielať a prijímať správy z iných zariadení podporujúcich SMS a MMS a z iOS zariadení, ktoré používajú iMessage.

VÝSTRAHA: Dôležité informácie týkajúce sa rušivých vplyvov počas šoférovania nájdete v časti Informácie o bezpečnosti.

iMessage je služba spoločnosti Apple, ktorá vám umožňuje neobmedzené posielanie správ cez Wi-Fi sieť (prípadne mobilné pripojenie) iným osobám používajúcim systém iOS 5 alebo novší alebo OS X Mountain Lion alebo novší. V aplikácii iMessage môžete vidieť, kedy druhá osoba píše správu a dať ostatným vedieť, že ste si ich správy prečítali. Správy iMessages sa zobrazujú na všetkých vašich iOS zariadeniach prihlásených do rovnakého účtu, takže konverzáciu môžete začať na jednom zariadení a pokračovať v nej na inom zariadení. Správy iMessages sú kvôli zabezpečeniu šifrované.