Konverzácie sú ukladané do zoznamu Správy. Neprečítané správy sú označené modrou bodkou . Klepnutím zobrazíte konverzáciu, v ktorej potom môžete pokračovať.

Zoznam konverzácií. Vľavo hore sa nachádza tlačidlo Upraviť a vpravo hore je tlačidlo určené na vytvorenie novej správy.
  • Zobrazenie zoznamu správ: Potiahnite prstom doprava.

  • Preposlanie správy: Podržte prst na správe alebo prílohe, klepnite na Viac, v prípade potreby vyberte ďalšie položky a potom klepnite na tlačidlo dopredu.

  • Vymazanie odkazu: Podržte prst na správe alebo prílohe, klepnite na Viac, v prípade potreby vyberte ďalšie položky a potom klepnite na tlačidlo vymazať. Ak chcete vymazať všetky správy a prílohy bez vymazania samotnej konverzácie, klepnite na Vymazať všetky.

  • Vymazanie konverzácie: V zozname správ aplikácie Správy prejdite prstom sprava doľava po konverzácii a klepnite na Vymazať.

  • Vyhľadávanie konverzácií: V zozname správ zobrazte klepnutím na vrchnú časť obrazovky vyhľadávacie pole, do ktorého zadajte hľadaný text. Konverzácie môžete vyhľadávať aj z plochy. Viac v časti Vyhľadávajte.