Pomocou iMessage alebo MMS správ môžete odosielať a prijímať fotky a videá, ako aj odosielať údaje o polohe, kontaktné údaje a nahrávky. Maximálna veľkosť príloh je stanovená vaším poskytovateľom služieb – iPhone môže v prípade potreby stlačiť fotografické alebo video prílohy.

  • Odoslanie fotky alebo videa: Klepnite na tlačidlo priložiť obrázok. Môžete vybrať existujúcu fotku alebo video na svojom iPhone, prípadne spraviť novú fotku alebo video.

  • Zobrazenie fotky alebo videa v plnej veľkosti: Klepnite na fotku alebo video. Ak chcete zobraziť ostatné fotky alebo videá v konverzácii, klepnite na tlačidlo zoznam. Ak sa chcete vrátiť na konverzáciu, klepnite na tlačidlo dozadu.

  • Odosielanie položiek z inej aplikácie: V inej aplikácii klepnite na Zdieľať alebo na tlačidlo akcia a potom klepnite na Správa.

  • Zdieľanie, uloženie alebo vytlačenie prílohy: Klepnite na prílohu a potom klepnite na tlačidlo akcia.

  • Kopírovanie fotografie alebo videa: Klepnite na prílohu a podržte na nej prst. Potom klepnite na Kopírovať.

  • Pridanie osoby do kontaktov: V konverzácii klepnite na Kontakt a potom klepnite na Vytvoriť nový kontakt.

  • Uloženie kontaktných údajov: Klepnite na Kontakt v hornej časti obrazovky, klepnite na tlačidlo Informácie a následne klepnite na Vytvoriť nový kontakt alebo Pridať ku kontaktu.