Telefonické hovory


Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka)
Služba Visual Voicemail vám umožňuje pozrieť si zoznam svojich odkazov a vybrať si, ktorý z nich si…

Kontakty
Počas prezerania vizitky kontaktu môžete klepnutím uskutočniť telefonický hovor, vytvoriť novú emailovú správu, nájsť polohu…

Presmerovanie hovorov, Čakanie hovorov a ID volajúceho
Nastavenie presmerovania hovorov, čakania hovorov alebo funkcie ID volajúceho: (GSM) Prejdite do Nastavenia > Telefón.…

Zvonenia a vibrácie
iPhone obsahuje zvonenia, ktoré si môžete nastaviť pre prichádzajúce hovory, či ako melódiu budíka a časovača.…

Medzinárodné hovory
Viac informácií o medzinárodných hovoroch vrátane taríf a iných poplatkov vám poskytne váš mobilný operátor. Pri cestách…

Nastavenia telefónu
Prejdite do Nastavenia > Telefón a môžete: Zobraziť telefónne číslo svojho iPhonu Zmeniť predvolené správy určené…