Počas prezerania vizitky kontaktu môžete klepnutím uskutočniť telefonický hovor, vytvoriť novú emailovú správu, nájsť polohu kontaktu a ďalšie. Viac v časti Kontakty v skratke.