Viac informácií o medzinárodných hovoroch vrátane taríf a iných poplatkov vám poskytne váš mobilný operátor.

Pri cestách do zahraničia zrejme budete môcť pomocou iPhonu uskutočňovať hovory, odosielať a prijímať textové správy a používať aplikácie, ktoré pristupujú na internet (v závislosti od dostupných sietí).

  • Aktivácia medzinárodného roamingu: Pre informácie o dostupnosti a cenách kontaktujte svojho mobilného operátora.

Dôležité: Hlasový a dátový roaming a textové správy môžu byť spoplatnené. Ak chcete predísť poplatkom pri roamingu, vypnite funkcie Hlasový roaming a Dátový roaming.

Roaming bude zrejme možné využívať v GSM sieťach ak máte CDMA účet a ak máte iPhone 4s alebo novší model s nainštalovanou SIM kartou. Počas roamingu v GSM sieťach má iPhone prístup k službám GSM sietí. Roaming môže byť spoplatnený. Pre viac informácií kontaktujte svojho operátora.

  • Nastavenie možností sietí: Prejdite do Nastavenia > Mobilné a môžete:

  • Vypnúť alebo zapnúť dátový roaming

  • Vypnúť alebo zapnúť mobilné dáta

  • Vypnúť alebo zapnúť hlasový roaming (CDMA)

  • Používať GSM siete v cudzine (CDMA)

Viac v časti Informácie o používaní.

  • Vypnutie mobilných služieb: Prejdite do aplikácie Nastavenia, zapnite režim lietadlo a potom klepnite na Wi-Fi a zapnite ju. Prichádzajúce hovory budú presmerované do odkazovača. Ak chcete zapnúť mobilné služby, vypnite Režim lietadlo.

  • Uskutočňovanie hovorov kontaktom a obľúbeným osobám v zahraničí: (GSM) Prejdite do Nastavenia > Telefón a potom zapnite možnosť Asistent vytáčania. Asistent vytáčania automaticky pridá predvoľbu alebo kód krajiny v prípade hovorov do USA.

  • Výber siete operátora: Prejdite do Nastavenia > Operátor. Toto nastavenie sa zobrazí v GSM sieťach v prípade, že ste mimo dosahu siete svojho mobilného operátora a v oblasti sú dostupné iné dátové siete, ktoré je možné použiť na telefonovanie, službu Visual Voicemail a pripojenie na internet cez mobilnú dátovú sieť. Telefonovať môžete len u tých operátorov, ktorí majú s vaším operátorom uzatvorenú roamingovú zmluvu. Služba môže byť spoplatnená. Roamingové poplatky vám môžu byť vyúčtované prostredníctvom vášho operátora.

  • Získavanie odkazov z odkazovej služby, keď nie je dostupná služba Visual Voicemail: Vytočte svoje vlastné číslo (v sieti CDMA pridajte svoje číslo nasledované znakom #) alebo stlačte a podržte „1“ na numerickej klávesnici.