Prejdite do Nastavenia > Telefón a môžete:

  • Zobraziť telefónne číslo svojho iPhonu

  • Zmeniť predvolené správy určené na odpovedanie na prichádzajúce hovory

  • Zapnúť alebo vypnúť presmerovanie hovorov, čakanie hovorov a zobraziť moje číslo (GSM)

  • Zapnúť alebo vypnúť TTY

  • Zmeniť heslo do odkazovej schránky (GSM)

  • Vyžadovať PIN na odomknutie SIM karty po zapnutí iPhonu (vyžadované niektorými operátormi)

Prejdite do Nastavenia > Zvuky a môžete:

  • Nastaviť zvonenia a hlasitosť

  • Nastaviť možnosti vibrovania

  • Nastaviť zvuk pre nový odkaz

Akonáhle vyberiete sieť, bude iPhone používať už len túto sieť. Ak vybraná sieť nie je dostupná, zobrazí sa na obrazovke iPhonu nápis Žiadna sieť.