• Nastavenie presmerovania hovorov, čakania hovorov alebo funkcie ID volajúceho: (GSM) Prejdite do Nastavenia > Telefón.

  • Presmerovanie hovorov:  Ak prebieha presmerovanie hovoru, zobrazí sa v stavovom riadku ikona presmerovania hovorov (). Pri nastavovaní presmerovania hovorov na iPhone musíte byť v dosahu mobilnej siete, inak vaše hovory nebudú presmerované.

  • Čakanie hovorov:  Ak máte vypnuté čakanie hovorov, sú prichádzajúce hovory počas telefonovania presmerované priamo do odkazovača.

  • ID volajúceho:  Počas FaceTime hovoru bude vaše telefónne číslo zobrazené, aj ak je funkcia Zobraziť moje číslo vypnutá.

Informácie o povolení a používaní týchto funkcií v CDMA účtoch získate u svojho operátora. Viac v časti support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=sk_SK.