Telefonujte
Uskutočnenie telefonického hovoru na iPhone je jednoduché: vyberte číslo vo svojich kontaktoch, prípadne klepnite na…

Ak vám niekto volá
Klepnutím na Prijať prijmite prichádzajúci hovor. Ak je iPhone zamknutý, prstom potiahnite prepínač. Môžete tiež…

Doprajte si chvíle pokoja
Chcete sa na chvíľu odpojiť? Potiahnutím prsta nahor zo spodného okraja obrazovky otvorte Ovládacie centrum…

Počas hovoru
Ak práve telefonujete, obrazovka zobrazuje niekoľko možností hovoru. Ukončenie hovoru: Klepnite na alebo stlačte tlačidlo…

Konferenčné hovory
V GSM sieti môžete v závislosti od svojho operátora realizovať konferenčný hovor až s piatimi účastníkmi. Vytvorenie konferenčného…

Tiesňové volania
Vykonanie tiesňového volania v prípade, že je iPhone zamknutý: Na obrazovke Zadajte heslo klepnite na Tiesňové…