• Chcete sa na chvíľu odpojiť? Potiahnutím prsta nahor zo spodného okraja obrazovky otvorte Ovládacie centrum a potom zapnite funkciu Nerušiť alebo režim Lietadlo. Viac v časti Nerušiť a Cestovanie s iPhonom.

  • Blokovanie neželaných volajúcich: Na vizitke klenite na Blokovať tohto volajúceho (jeho vizitku nájdete v obľúbených alebo Posledných po klepnutí na tlačidlo viac informácií). Volajúcich môžete blokovať aj v Nastavenia >Telefón > Blokované. Od blokovaných osôb nebudete prijímať hovory, FaceTime hovory ani textové správy. Ďalšie informácie o blokovaní hovorov nájdete na stránke support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=sk_SK.