V GSM sieti môžete v závislosti od svojho operátora realizovať konferenčný hovor až s piatimi účastníkmi.

  • Vytvorenie konferenčného hovoru: Počas hovoru klepnite na Pridať hovor, vykonajte ďalší hovor a následne klepnite na Zlúčiť hovory. Ďalších ľudí pridáte do konferenčného hovoru zopakovaním tohto postupu.

  • Ukončenie jedného z hovorov: Klepnite na tlačidlo zavolať vedľa osoby a potom klepnite na Zložiť.

  • Súkromný rozhovor v rámci konferencie: Klepnite na tlačidlo zavolať a potom klepnite na Súkromie vedľa danej osoby. Ak chcete pokračovať v konferencii, klepnite na Zlúčiť hovory.

  • Pridanie prichádzajúceho hovoru: Klepnite na Podržať + Zdvihnúť a potom na Zlúčiť hovory.