Ak práve telefonujete, obrazovka zobrazuje niekoľko možností hovoru.

Časť obrazovky iPhonu s tlačidlami voľby počas hovoru. Tlačidlá sú usporiadané do dvoch riadkov po troch. Z ľavého horného rohu do spodného pravého: stíšiť, klávesnica, reproduktor, pridať hovor, FaceTime a kontakty. Hovor môžete podržať aj tak, že podržíte prst na tlačidle Stíšiť. Ak chcete použiť reproduktor, klepnite na tlačidlo Reproduktor alebo Bluetooth zariadenie.
  • Ukončenie hovoru: Klepnite na tlačidlo ukončenia hovoru alebo stlačte tlačidlo Spať/Zobudiť.

  • Používanie ďalšej aplikácie počas hovoru: Stlačte tlačidlo Domov a otvorte aplikáciu. Ak sa chcete vrátiť k hovoru, klepnite na zelenú lištu vo vrchnej časti obrazovky.

  • Odpovedanie na ďalší prichádzajúci hovor: Môžete vykonať nasledovné:

  • Ignorovanie hovoru a jeho presmerovanie do odkazovača:  Klepnite na Ignorovať.

  • Podržanie aktuálneho hovoru a odpovedanie na prichádzajúci hovor:  Klepnite na Podržať a prijať.

  • Zloženie prvého hovoru a odpovedanie na nový:  Ak používate GSM sieť, klepnite na Zložiť a prijať. Pri CDMA sieti klepnite na Zložiť a keď opäť zazvoní druhý hovor, klepnite na Prijať alebo ak je telefón zamknutý, klepnite na posuvník.

S podržaným hovorom klepnite na Vymeniť pre prepnutie medzi hovormi alebo klepnite na Zlúčiť hovory pre telefonický hovor naraz s oboma stranami. Viac v časti Konferenčné hovory.

Poznámka: V CDMA sieti nemôžete prepínať medzi hovormi, ak je druhý hovor odchádzajúci. Môžete ich však zlúčiť. Ak bol druhý hovor prichádzajúci, nemôžete zlúčiť hovory. Ak zložíte druhý hovor alebo zlúčený hovor, budú ukončené oba hovory.