Uskutočnenie telefonického hovoru na iPhone je jednoduché: vyberte číslo vo svojich kontaktoch, prípadne klepnite na niektorý zo svojich obľúbených kontaktov alebo posledných hovorov. Môžete tiež požiadať Siri o „call Bob Jones“.

VÝSTRAHA: Dôležité informácie týkajúce sa rušivých vplyvov počas telefonovania nájdete v časti Informácie o bezpečnosti.

Numerická klávesnica s radom tabov v spodnej časti obrazovky iPhonu, na ktorých sú zobrazené jednotlivé možnosti. Jednotlivé tlačidlá zľava doprava: Obľúbené, Posledné, Kontakty, Klávesnica a Odkazy. Tlačidlo Posledné je označené odznakom, ktorý indikuje počet zmeškaných hovorov.
  • Pridanie kontaktu medzi obľúbené: Vďaka zoznamu Obľúbené môžete telefonovať jediným klepnutím. Ak chcete niekoho pridať do zoznamu obľúbených, klepnite na tlačidlo pridať. Do Obľúbených môžete pridávať aj mená z aplikácie Kontakty. V aplikácii Kontakty klepnite na Pridať k obľúb. a klepnite na číslo, ktoré chcete pridať.

  • Vymazanie mena alebo preusporiadanie zoznamu Obľúbené: Klepnite na Upraviť.

  • Opätovné vykonanie nedávneho hovoru: Klepnite na Posledné a potom klepnite hovor. Ak chcete zobraziť viac informácií o hovore alebo volajúcej osobe, klepnite na tlačidlo viac informácií. Červený odznak indikuje počet zmeškaných hovorov.

  • Manuálne vytáčanie: Klepnite na Klávesnica, zadajte číslo a klepnite na Zavolať.

  • Vloženie čísla na obrazovke s numerickou klávesnicou:  Klepnite na časť obrazovky nad klávesnicou a potom klepnite na Vložiť.

  • Vloženie krátkej (2-sekundovej) pauzy:  Podržte kláves „*“, až kým sa v čísle nezobrazí čiarka.

  • Vloženie dlhej pauzy (slúži na pozastavenie vytáčania, až kým neklepnete na Vytočiť): Podržte kláves „#“, až kým sa v čísle nezobrazí dvojbodka.

  • Opätovné vytočenie posledného čísla:  Klepnite na Klávesnica, klepnutím na Zavolať zobrazte číslo a potom znovu klepnite na Zavolať.

  • Spustenie Siri alebo ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov, vyslovte príkazy „call“ (volať) alebo „dial“ (vytočiť) a následne vyslovte požadované meno alebo číslo. Môžete pridať aj spresnenie „at home“, „work“, alebo „mobile“ (domáce, pracovné alebo mobilné číslo). Viac v časti Vyslovujte žiadostiOvládanie hlasom.

Ovládanie hlasom bude pracovať spoľahlivejšie, ak vyslovíte celé meno osoby, ktorej chcete zavolať. Pri hlasovom vytáčaní čísla vyslovte každé číslo osobitne – napríklad „four one five, five five five…“ (415555…). V prípade predvoľby 800 v USA môžete povedať „eight hundred“ (800).