• Vykonanie tiesňového volania v prípade, že je iPhone zamknutý: Na obrazovke Zadajte heslo klepnite na Tiesňové volanie (napríklad v USA vytočí číslo 911).

Dôležité: iPhone môžete použiť na tiesňové volanie z mnohých miest za predpokladu, že je dostupná mobilná sieť. V prípade núdze by ste sa však na to nemali spoliehať. Niektoré mobilné siete nemusia prijať tiesňové volanie z iPhonu, ak nie je aktivovaný, ak nie je kompatibilný alebo nastavený na spoluprácu s konkrétnou sieťou alebo ak v iPhone nie je nainštalovaná SIM karta alebo je zamknutá PIN kódom.

V USA sú pri vytočení tiesňového čísla 911 informácie o vašej polohe (ak sú k dispozícii) automaticky odoslané do tiesňového centra.

V sieti CDMA aktivuje iPhone po dokončení tiesňového volania na niekoľko minút Režim tiesňového volania, ktorý umožňuje spätné volanie z tiesňovej linky. Dátové prenosy a textové správy sú v tomto režime blokované.

  • Ukončenie režimu tiesňového volania (CDMA): Vykonajte jedno z nasledovných:

  • Klepnite na tlačidlo Späť.

  • Stlačte tlačidlo Spať/Zobudiť alebo tlačidlo Domov.

  • Vytočte iné číslo pomocou klávesnice.