Služba Visual Voicemail vám umožňuje pozrieť si zoznam svojich odkazov a vybrať si, ktorý z nich si chcete vypočuť alebo vymazať a to bez nutnosti vypočuť si hlasové pokyny alebo ich prechádzať všetky. Odznak na ikone Odkazovač indikuje počet nevypočutých odkazov. Keď klepnete prstom na Odkazy po prvýkrát, budete požiadaní o vytvorenie hesla do svojej odkazovej schránky a o nahratie svojho osobného uvítania pre odkazovú službu.

  • Vypočutie odkazu: Klepnite na Odkazy a potom klepnite na odkaz. Ak si chcete odkaz vypočuť opäť, vyberte správu a klepnite na tlačidlo prehrať. Ak funkcia visual voicemail nie je pre vašu službu dostupná, klepnite na Odkazy a nasledujte hlasové výzvy.

Obrazovka Odkazy. Vo vrchnej časti obrazovky sa nachádza lišta s názvom a tlačidlom Pozdrav vľavo a tlačidlom Upraviť vpravo. Pod lištou s názvom sa nachádza zoznam volajúcich, ktorý vám zanechali odkazy. Modrá bodka označuje nevypočutú správu. Po klepnutí na správu sa zobrazí ovládanie prehrávania a tlačidlá Reproduktor, Volať späť a Vymazať. Tlačidlá Informácie vám umožňujú zobraziť kontaktné údaje volajúceho.

Odkazy sa budú uchovávať až kým ich nevymažete vy alebo váš operátor.

  • Vymazanie odkazu: Prejdite prstom po odkaze alebo naň klepnite a potom klepnite na Vymazať.

Poznámka: V niektorých oblastiach môžu byť vymazané odkazy natrvalo odstránené vaším operátorom .

  • Správa vymazaných odkazov: Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu správ. K dispozícii máte nasledovné možnosti:

  • Vypočutie vymazaného odkazu: Klepnite na odkaz.

  • Obnovenie vymazaného odkazu: Klepnite na odkaz a následne na Obnoviť.

  • Trvalé vymazanie odkazov: Klepnite na Vymazať všetky.

  • Zmena uvítania: Klepnite na Odkazy, Pozdrav, Vlastný a potom klepnite na Nahrať. Prípadne ak chcete použiť všeobecné uvítanie vášho operátora, klepnite na Pôvodný.

  • Nastavenie upozornenia na nový odkaz: Prejdite do Nastavenia > Zvuky.

  • Zmena hesla: Prejdite do Nastavenia >Telefón > Heslo do odkazovača.