iPhone obsahuje zvonenia, ktoré si môžete nastaviť pre prichádzajúce hovory, či ako melódiu budíka a časovača. Zvonenia vytvorené zo skladieb si môžete zakúpiť v iTunes Store. Viac v časti iTunes Store v skratke.

  • Nastavenie globálneho zvonenia: Prejdite do Nastavenia > Zvuk > Zvonenie.

  • Priradenie rôznych zvonení dôležitým osobám: Prejdite do aplikácie Kontakty, vyberte kontakt, klepnite na Upraviť a potom klepnite na Zvonenie.

  • Zapnutie alebo vypnutie vyzváňania: Prepnite prepínač na boku iPhonu.

Dôležité: Po prepnutí prepínača Zvoniť/Ticho na stíšenie sa budíky nestíšia.

  • Vypnutie alebo zapnutie vibrovania: Prejdite do Nastavenia > Zvuky. Viac v časti Zvuky a stíšenie.