Ak chcete použiť ovládanie prehrávania, klepnite počas prehrávania na obrazovku. Vo vrchnej a strednej časti sa nachádza indikátor priebehu prehrávania, ktorý môžete potiahnuť a prejsť tak na ľubovoľnú časť videa. Uplynulý čas a zostávajúci čas sú zobrazené na koncoch indikátora priebehu. Ak sa video nezmestí na obrazovku, zobrazí sa v pravom hornom rohu tlačidlo celá obrazovka. Ovládače prehrávania videa sa zobrazia na spodku v strede.
  • Roztiahnutie videa na celú obrazovku alebo na šírku obrazovky: Klepnite na tlačidlo celá obrazovka alebo tlačidlo ukončiť zobrazenie na celej obrazovke. Prípadne dvojitým klepnutím roztiahnite video bez zobrazenia ovládania. Ak sa nezobrazilo ovládanie roztiahnutia, vaše video je už dokonale prispôsobené obrazovke.

  • Spustenie prehrávania od začiatku: Ak video obsahuje kapitoly, potiahnite posuvník v indikátore priebehu na ľavý okraj. Ak video neobsahuje kapitoly, klepnite na tlačidlo predošlá skladba.

  • Prechod na ďalšiu alebo predošlú kapitolu: Klepnite na tlačidlo ďalšia skladba alebo tlačidlo predošlá skladba. Môžete tiež dvakrát (prejsť na ďalšie) alebo trikrát (prejsť na predošlé) stlačiť stredné tlačidlo alebo jeho ekvivalent na kompatibilnej náhlavnej sade.

  • Prevíjanie dopredu alebo dozadu: Dotknite sa a podržte tlačidlo predošlá skladba alebo tlačidlo ďalšia skladba.

  • Výber inej jazykovej verzie: Ak video obsahuje rôzne jazyky, klepnite na tlačidlo alternatívna skladba a potom vyberte jazyk zo zoznamu Zvuk.

  • Zobrazenie titulkov alebo skrytých titulkov: Klepnite na tlačidlo alternatívna skladba. Nie všetky videá ponúkajú titulky alebo skryté titulky.

  • Úprava vzhľadu skrytých titulkov: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Titulky a skryté titulky.

  • Chcete zobrazovať skryté titulky a titulky pre nepočujúcich a osoby s poruchami sluchu? Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Titulky a skryté titulky a zapnite Skryté titulky + SDH.

  • Prehrávanie videí na televízore: Klepnite na tlačidlo AirPlay. Ďalšie informácie o AirPlay a iných spôsoboch pripojenia nájdete v časti AirPlay.