• Videá si môžete kúpiť alebo požičať v obchode iTunes Store. V aplikácii Videá klepnite na Obchod, prípadne otvorte na iPhone aplikáciu iTunes Store a klepnite na Videá. Viac v časti iTunes Store v skratke. Videá, ktoré si kúpite cez svoj iTunes účet, sú dostupné v aplikácii Videá na iPhone bez ohľadu na to, ktoré iOS zariadenie alebo počítač ste použili na ich nákup. Obchod iTunes Store nie je dostupný vo všetkých oblastiach.

  • Prenos videí z počítača: Pripojte iPhone a synchronizujte videá z iTunes na svojom počítači. Viac v časti Synchronizujte s iTunes.

  • Streamovanie videí z počítača: Zapnite Domáce zdieľanie v iTunes na svojom počítači. Potom na iPhone prejdite do Nastavenia > Video a zadajte svoje Apple ID spolu s heslom, ktoré ste použili pri nastavovaní Domáceho zdieľania na svojom počítači. Potom otvorte aplikáciu Videá na iPhone a klepnite na Zdieľané v hornej časti zoznamu videí.

  • Konvertovanie videa do formátu vhodného pre iPhone: Ak sa pri synchronizácii videa z iTunes na iPhone zobrazí správa upozorňujúca na to, že ho na iPhone nie je možné prehrať, môžete toto video konvertovať. Vyberte video vo svojej knižnici iTunes a vyberte Súbor > Vytvoriť novú verziu > Vytvoriť verziu pre iPod alebo iPhone. Potom zosynchronizujte konvertované video na iPhone.

  • Vymazanie videa: Klepnite na Upraviť v pravom hornom rohu svojej zbierky. Ak chcete vymazať jednotlivé epizódy série, potiahnite prst doľava na epizóde v zozname Epizódy. Vymazaním videa z iPhonu (neplatí to pre požičané filmy) sa video nevymaže z knižnice iTunes na vašom počítači a môžete ho neskôr znovu synchronizovať na iPhone. Ak nechcete video znovu synchronizovať na iPhone, vypnite jeho synchronizáciu v iTunes. Viac v časti Synchronizujte s iTunes.

    Dôležité: Ak z iPhonu vymažete požičaný film, bude vymazaný definitívne a nie je možné ho preniesť späť na váš počítač.