Nainštalujte SIM kartu
Ak bola k iPhonu dodaná SIM karta, nainštalujte ju pred spustením nastavovania. Dôležité: Ak chcete pri…

Nastavte a aktivujte iPhone
VÝSTRAHA: Aby ste predišli zraneniam, prečítajte si časť Informácie o bezpečnosti predtým, ako začnete používať…

Pripojte iPhone k svojmu počítaču
Pred dokončením aktivácie môže byť potrebné pripojenie iPhonu k počítaču. Vďaka pripojeniu iPhonu k počítaču máte zároveň…

Pripojte sa k Wi-Fi
Ak sa vo vrchnej časti obrazovky zobrazí ikona , znamená to, že ste pripojení k Wi-Fi…

Pripojte sa na internet
iPhone sa pripája na internet prostredníctvom Wi-Fi pripojenia (ak je dostupné) alebo mobilnej siete vášho…

Nastavte si emailové a ďalšie účty
iPhone spolupracuje s iCloudom, Microsoft Exchange a ďalšími populárnymi službami, ktoré na internete poskytujú email, kontakty a kalendáre.…

Apple ID
je prihlasovací údaj, ktorý budete používať takmer pri všetkom, čo bude mať spoločné s produktmi Apple,…

Spravujte obsah na svojich iOS zariadeniach
Informácie a súbory môžete medzi svojimi iOS zariadeniami a počítačmi prenášať pomocou iCloudu alebo iTunes. iCloud uchováva…

iCloud
uchováva váš obsah, ako je napríklad hudba, fotky, kontakty, kalendáre a podporované dokumenty. Obsah uložený…

Synchronizujte s iTunes
Pri synchronizácii s iTunes dochádza ku kopírovaniu informácií z vášho počítača do iPhonu a naopak. Synchronizovať môžete priamym…