Dátum a čas sú spravidla automaticky nastavené na základe vašej polohy — skontrolujte ich na zamknutej ploche.

  • Nastavenie automatickej aktualizácie dátumu a čas: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas a vypnite alebo zapnite 24-hodinový čas. Ak ste nastavili automatickú aktualizáciu času, získava iPhone správny čas z mobilnej siete a aktualizuje ho podľa časového pásma, v ktorom sa práve nachádzate. Niektorí operátori nepodporujú sieťový čas a v niektorých oblastiach preto nebude možné automaticky zistiť miestny čas.

  • Manuálne nastavenie dátumu a času: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas a vypnite možnosť Nastaviť automaticky.

  • Prepínanie medzi 24-hodinovým a 12-hodinovým časom: Vyberte Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas a vypnite alebo zapnite 24-hodinový čas. (24-hodinový čas nemusí byť dostupný vo všetkých oblastiach.)