Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné a potom nastavte nasledovné:

  • Jazyk iPhonu

  • Jazyk pre funkciu Ovládanie hlasom

  • Klávesnice, ktoré chcete používať

  • Formát regiónu (dátum, čas a telefónne číslo)

  • Formát kalendára