Ak bola k iPhonu dodaná SIM karta, nainštalujte ju pred spustením nastavovania.

Dôležité: Ak chcete pri pripájaní ku GSM sieťam alebo niektorým CDMA sieťam používať mobilné služby, budete potrebovať Micro-SIM kartu (iPhone 4 a iPhone 4s) alebo Nano-SIM kartu (iPhone 5 alebo novšie modely). iPhone 4s alebo novšie modely, ktoré boli aktivované prostredníctvom bezdrôtovej CDMA siete, môžu využívať SIM kartu na pripájanie ku GSM sieťam (pri medzinárodnom roamingu). Váš iPhone podlieha pravidlám vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb. Tieto môžu zahŕňať obmedzenia týkajúce sa zmeny poskytovateľa služby a roamingu a to aj po skončení minimálnej vyžadovanej zmluvy o službách. Viac informácií získate u svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb. Dostupnosť mobilných funkcií závisí od bezdrôtovej siete.

Tri postupné pohľady na iPhone. Najprv vložte hrot sponky na papiere alebo nástroj na vysúvanie SIM karty do malého otvoru na dvierkach pre SIM kartu na boku iPhone a vysuňte a následne vyberte dvierka. Potom vložte do dvierok SIM kartu, pričom jej správnu orientáciu určuje roh s úkosom. Napokon vložte SIM kartu späť do iPhonu.