VÝSTRAHA: Aby ste predišli zraneniam, prečítajte si časť Informácie o bezpečnosti predtým, ako začnete používať iPhone.

Aktiváciu je možné vykonať prostredníctvom Wi-Fi siete, prípadne na iPhone 4s alebo novšom aj cez mobilnú sieť operátora (táto možnosť nie je dostupná vo všetkých oblastiach). Ak nie je dostupná žiadna možnosť, budete musieť pripojiť iPhone k svojmu počítaču a použiť iTunes na aktiváciu iPhonu (viac v Pripojte iPhone k svojmu počítaču).

  • Nastavenie a aktivácia iPhonu: Zapnite iPhone a nasledujte pokyny sprievodcu nastavením.

Sprievodca nastavením vás prevedie cez celý proces vrátane:

  • Pripojenia k Wi-Fi sieti

  • Prihlásenia s Apple ID alebo jeho bezplatného vytvorenia (Apple ID je potrebné pre množstvo funkcií ako napríklad iCloud, FaceTime, obchody App Store, iTunes Store, and ďalšie)

  • Zadania hesla

  • Nastavenia iCloudu a iCloud Kľúčenky

  • Zapnutia odporúčaných funkcií ako napríklad Lokalizačné služby a Nájsť môj iPhone

  • Aktivácie iPhonu u vášho sieťového operátora

Počas nastavovania môžete tiež obnoviť zariadenie z iCloud zálohy alebo zálohy v iTunes.

Poznámka: Ak počas nastavovania zapnete funkciu Nájsť môj iPhone, bude zapnutý Zámok aktivácie, ktorý slúži na prevenciu pred krádežou. Viac v časti Nájsť môj iPhone.

Niektorí operátori vám umožnia odomknúť iPhone, takže ho môžete používať v ich sieti. Ak chcete zistiť, či váš operátor túto možnosť ponúka, navštívte stránku support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=sk_SK. Vyžiadajte si od svojho operátora informácie o autorizácii a nastavení. Pre dokončenie procesu bude potrebné pripojiť iPhone k iTunes. Služba môže byť spoplatnená. Ďalšie informácie nájdete na stránke support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=sk_SK.