Ak sa vo vrchnej časti obrazovky zobrazí ikona ikona Wi-Fi, znamená to, že ste pripojení k Wi-Fi sieti. iPhone sa pri návrate na toto miesto bude automaticky pripájať k tejto Wi-Fi sieti.

  • Nastavenie Wi-Fi: Prejdite do Nastavenia > Wi-Fi.

  • Vyberte sieť:  Klepnite na jednu z uvedených sietí a v prípade potreby zadajte heslo.

  • Potvrdzovanie pripojenia:  Ak chcete byť upozorňovaní na dostupnosť Wi-Fi sietí, zapnite funkciu Potvrdiť pripojenie. Ináč sa budete v prípade nedostupnosti už používanej siete musieť manuálne pripájať k sieťam.

  • Výber siete:  Klepnite na tlačidlo viac informácií pri sieti, ku ktorej ste sa už predtým pripojili. Potom klepnite na Odstrániť zo zoznamu.

  • Pripojte sa k uzavretej Wi-Fi sieti:  Klepnite na Iná a potom zadajte názov uzavretej siete. Musíte dopredu poznať názov siete, typ zabezpečenia a heslo (ak sa vyžaduje).

  • Upravte nastavenia pripájania k Wi-Fi sieťam:  Klepnite na tlačidlo viac informácií pri danej sieti. Môžete nastaviť HTTP proxy, definovať nastavenia statickej siete, zapnúť BootP alebo obnoviť nastavenia, ktoré poskytuje DHCP server.

  • Nastavenie vlastnej Wi-Fi siete: Ak ste v dosahu zapnutej a nenastavenej základne AirPort, môžete ju nastaviť pomocou svojho iPhonu. Prejdite do Nastavenia > Wi-Fi a hľadajte možnosť Nastaviť základňu AirPort. Klepnite na svoju základňu a sprievodca nastavením za vás vykoná zvyšok.

  • Spravovanie siete AirPort: Ak je iPhone pripojený k základni AirPort, prejdite na Nastavenia > Wi-Fi, klepnite na tlačidlo viac informácií vedľa názvu siete a napokon klepnite na Spravovať túto sieť. Ak ešte nemáte stiahnutú aplikáciu AirPort utilita, klepnite na OK pre otvorenie obchodu App Store a jej stiahnutie.