iPhone sa pripája na internet prostredníctvom Wi-Fi pripojenia (ak je dostupné) alebo mobilnej siete vášho operátora vždy, keď je to potrebné. Viac informácií o pripájaní k Wi-Fi sieti nájdete v časti Pripojte sa k Wi-Fi.

Ak sa niektorá aplikácia potrebuje pripojiť na internet, iPhone vykoná postupne nasledovné úkony:

  • Pripojí sa prostredníctvom naposledy použitej dostupnej Wi-Fi siete

  • Zobrazí zoznam Wi-Fi sietí v dosahu a pripojí sa prostredníctvom siete, ktorú vyberiete

  • Pripojí sa prostredníctvom mobilnej dátovej siete (ak je dostupná)

Poznámka: Ak Wi-Fi pripojenie na internet nie je dostupné, niektoré aplikácie a služby môžu prenášať dáta prostredníctvom siete vášho operátora. Tieto prenosy dát môžu byť dodatočne spoplatnené. Informácie o poplatkoch za prenos dát v mobilnej sieti nad rámec programu získate u svojho operátora. Informácie o spravovaní používania mobilných dát nájdete v časti Mobilné nastavenia.