Pri synchronizácii s iTunes dochádza ku kopírovaniu informácií z vášho počítača do iPhonu a naopak. Synchronizovať môžete priamym pripojením iPhonu k svojmu počítaču, prípadne môžete nastaviť iTunes na bezdrôtovú synchronizáciu prostredníctvom Wi-Fi. iTunes môžete nastaviť na synchronizáciu fotiek, videí, podcastov, aplikácií a ďalšieho obsahu. Pre pomoc so synchronizáciou iPhonu s počítačom otvorte iTunes a v menu Pomocník vyberte Pomocník pre iTunes.

  • Bezdrôtová synchronizácia: Pripojte iPhone. Potom v iTunes na počítači vyberte svoj iPhone, kliknite na Zhrnutie a vyberte Synchronizovať s iPhonom cez Wi-Fi.

Ak je zapnutá synchronizácia cez Wi-Fi, bude synchronizácia iPhonu prebiehať, keď bude pripojený k zdroju napájania, iPhone a váš počítač budú pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti a na vašom počítači bude otvorená aplikácia iTunes.

Tipy na synchronizáciu s iTunes na vašom počítači

Pripojte iPhone k počítaču, vyberte ho v iTunes a v jednotlivých paneloch nastavte príslušné možnosti.

  • V paneli Zhrnutie v iTunes môžete nastaviť automatickú synchronizáciu iPhonu po pripojení k počítaču. Toto nastavenie môžete v prípade potreby jednorázovo zakázať. Po pripojení zariadenia k počítaču podržte stlačené klávesy Command a Option (na Macu) alebo Shift a Control (na PC), až kým sa iPhone nezobrazí v okne iTunes.

  • Ak chcete, aby aplikácia iTunes automaticky šifrovala zálohované dáta pri vytváraní záloh v počítači , vyberte v paneli Zhrnutie možnosť Zašifrovať zálohu iPhonu. Šifrované zálohy sú označené ikonou zámku a pri obnove z týchto záloh je potrebné zadať osobitné heslo. Ak sa rozhodnete nepoužívať šifrovanie záloh, nebudú ďalšie heslá (napríklad heslá emailových účtov) zahrnuté v zálohe a po obnovení iPhonu zo zálohy ich budete musieť znovu zadať.

  • Pri synchronizácii emailových účtov v paneli Informácie dôjde k preneseniu nastavení len z vášho počítača do iPhonu. Zmeny, ktoré vykonáte v emailovom účte na iPhone, nemôžu ovplyvniť tento účet vo vašom počítači.

  • V paneli Informácie môžete po kliknutí na Rozšírené vybrať možnosti, ktoré vám umožňujú pri nasledujúcej synchronizácii nahradiť informácie na iPhone informáciami z počítača.

  • V paneli Fotky môžete synchronizovať fotky a videá z priečinka na svojom počítači.

Ak používate iCloud na synchronizáciu svojich kontaktov, kalendárov a záložiek, nesynchronizujte ich súčasne na iPhone aj pomocou iTunes.