Používajte aplikácie


Prispôsobte si iPhone


Zadávajte text


Diktovanie
Na iPhone 4s a novších modeloch môžete text namiesto písania diktovať. Uistite sa, že je zapnutá…

Ovládanie hlasom
Vykonávajte telefónne hovory alebo prehrávajte hudbu pomocou ovládania hlasom. (Na iPhone 4s alebo novšom môžete na…

Vyhľadávajte
Množstvo aplikácií obsahuje vyhľadávacie pole, pomocou ktorého môžete vyhľadať informácie danej aplikácie. Pomocou Spotlight vyhľadávania…

Ovládacie centrum
poskytuje rýchly prístup ku kamere, vreckovému svietidlu, funkciám AirDrop (iPhone 5 alebo novší), AirPlay, časovaču, ovládaniu…

Upozornenia a Centrum hlásení


Zvuky a stíšenie
V Centre hlásení sú na jednom mieste zhromaždené všetky vaše hlásenia, takže si ich môžete prezrieť,…

Nerušiť
Funkcia vám umožňuje jednoducho stíšiť iPhone, či už počas večere alebo spánku. Zabráni tak hovorom…