AirPrint môžete používať na bezdrôtovú tlač z tlačiarní podporujúcich funkciu AirPrint pomocou aplikácií ako Mail, Fotky, a Safari. AirPrint podporujú aj ďalšie aplikácie dostupné v obchode App Store.

iPhone a tlačiareň musia byť pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. Ďalšie informácie o funkcii AirPrint nájdete na stránke support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=sk_SK.

  • Tlačenie dokumentu: Klepnite na tlačidlo odpovedať alebo tlačidlo akcia (v závislosti od používanej aplikácie).

  • Zobrazenie stavu tlačovej úlohy: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát a potom klepnite na Centrum tlače. Odznak na ikone zobrazuje počet dokumentov čakajúcich na tlač.

  • Zrušenie tlačovej úlohy: Označte úlohu v Centre tlače a potom klepnite na Zrušiť tlač.