iCloud Kľúčenka uchováva vaše mená a heslá z webových stránok a informácie o kreditných kartách, ktoré ste nastavili v Safari a aktualizuje ich na vašom iPhone a vašich ostatných schválených iOS zariadeniach a Macoch so systémom OS X Mavericks.

iCloud Kľúčenka spolupracuje s Generátorom hesiel a funkciou AutoFill v Safari. Pri vytváraní nových účtov vám Generátor hesiel navrhne jedinečné, ťažko uhádnuteľné heslá. Prihlasovanie si môžete zjednodušiť pomocou funkcie AutoFill, ktorá bude na vašom iPhone automaticky zadávať mená a heslá za vás. Viac v časti Vypĺňajte formuláre.

Poznámka: Niektoré webové stránky nepodporujú AutoFill.

iCloud Kľúčenka funguje na všetkých vašich schválených iOS 7 zariadeniach a Macoch so systémom OS X Mavericks. iCloud Kľúčenka je počas uchovania aj prenosu dát zabezpečená použitím 256-bitového AES šifrovania. Spoločnosť Apple nedokáže prečítať tieto dáta.

  • Nastavenie iCloud Kľúčenky: Prejdite do Nastavenia > iCloud > Kľúčenka. Zapnite funkciu iCloud Kľúčenka a nasledujte pokyny na obrazovke. Ak ste nastavili iCloud Kľúčenku na ďalších zariadeniach, musíte potvrdiť použitie iCloud Kľúčenky z niektorého zo schválených zariadení alebo použiť svoj bezpečnostný kód pre iCloud.

Dôležité: Ak zabudnete svoj bezpečnostný kód pre iCloud, budete musieť začať od začiatku a znovu nastaviť svoju iCloud Kľúčenku.

  • Nastavenie funkcie AutoFill: Prejdite do Nastavenia > Safari > Heslá a AutoFill. Uistite sa, že sú zapnuté možnosti Mená a heslá a Kreditné karty (v predvolených nastaveniach sú zapnuté). Ak chcete pridať informácie o kreditnej karte, klepnite na Uložené kreditné karty.

    Bezpečnostný kód karty sa neukladá — budete ho musieť zadávať manuálne.

Ak chcete na podporovanej stránke automaticky vyplniť meno, heslo alebo informácie o kreditnej karte, klepnite na textové pole a potom klepnite na AutoFill.

Ak chcete chrániť svoje osobné informácie, pri zapnutí iCloud Kľúčenky a funkcie AutoFill nastavte heslo.