• Obmedzenie alebo resetovanie Sledovania reklám: Prejdite do Nastavenia > Súkromie > Reklama. Ak chcete zabrániť aplikáciám v prístupe k reklamnému identifikátoru svojho iPhonu, zapnite možnosť Obmedziť sledovanie. Ďalšie informácie získate klepnutím na Viac informácií.