Na zvýšenie bezpečnosti môžete nastaviť heslo, ktoré bude potrebné zadať pri každom zapnutí alebo prebudení iPhonu.

  • Nastavenie hesla: Prejdite na Nastavenia > Touch ID a heslo (iPhone 5s) alebo Nastavenia > Heslo (iné modely) a nastavte 4-ciferné heslo.

Nastavením hesla zapnete ochranu údajov, ktorá použije vaše heslo ako šifrovací kľúč na zašifrovanie emailových správ a príloh uchovávaných na iPhone použitím 256-bit AES šifrovania. (Ochranu dát môžu používať aj iné aplikácie.)

  • Zvýšenie zabezpečenia: Vypnite Jednoduché heslo a použite dlhšie heslo. Na zadanie hesla, ktoré je kombináciou číslic a písmen, použite klávesnicu. Ak preferujete odomykanie iPhonu pomocou číselnej klávesnice, vytvorte si heslo len z číslic.

  • Pridanie odtlačkov prstov a nastavenie možností Touch ID senzora: (iPhone 5s) Prejdite na Nastavenia > Touch ID a heslo. Viac v časti Touch ID snímač.

  • Povolenie prístupu k funkciám, keď je iPhone uzamknutý: Prejdite na Nastavenia > Touch ID a heslo (iPhone 5s) alebo Nastavenia > Heslo (iné modely). Medzi voliteľné funkcie patria:

  • Povolenie prístupu k Ovládaciemu centru na zamknutom iPhone: Prejdite do Nastavenia > Ovládacie centrum. Viac v časti Ovládacie centrum.

  • Vymazanie dát po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla: Prejdite na Nastavenia > Touch ID a heslo (iPhone 5s) alebo Nastavenia > Heslo (iné modely) a potom klepnite na Vymazať dáta. Po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla budú resetované všetky nastavenia. Všetky vaše informácie a médiá budú vymazané odstránením šifrovacieho kľúča.

Ak zabudnete heslo, budete musieť obnoviť softvér svojho iPhonu. Viac v časti Obnova iPhonu zo zálohy.